ESS POWER


V-MER Vibration Analyzer

ข่าวดี! สำหรับผู้สนใจติดต่อทดลองใช้ฟรี 2 สัปดาห์

บริษัท อีควิตี้ฯ สามารถช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใช้งาน
โดยเราสามารถสื่อสารไปที่เครื่องมือของลูกค้าได้โดยตรง
ไม่ว่า การฝึก “อบรม” การแก้ปัญหา ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
โดยผ่าน Remote Assist TeamViewer

   Anyone can’t buy good vibration analysis tool and very few people among those can achieve the outcome against the money paid. Became expert within overnight with V-MER smart vibration analyzer.

   ทุกคนไม่สามารถซื้อเครื่องมือวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่ดีได้ และมีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถบรรลุผลลัพธ์เทียบกับเงินที่จ่ายไป ... เป็นผู้ชำนาญเพียงข้ามคืนด้วย V-MER เครื่องมือวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ

- Automatic ISO 10816-3 Indication, and integrated special algorithm with higher accuracy than ISO 10816-3.
- Automatic indication roll bearing remaining life.
- Automatic indication machine unbalance.
- Automatic indication shaft misalignment.
- Trend, Waterfall, Waveform, Spectrum, Envelope Analyzer.
- Crest, Kurtosis, Skewness, Overall value Indicator.
- Frequency range: 1Hz - 40kHz, sampling 100000 per second.
- Spectrum 150000 lines at duration 3 second.
- Harmonic, Sideband, and band pass filter.

* 3 years warranty.
* Offer a free trial.

GOLD PRIZE
   International Invention, Innovation & Technology Exhibition, MALAYSIAV-MER เป็นเครื่องมือวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่สามารถคิดวิเคราะห์ชี้ปัญหาได้เอง โดยไม่ต้องใช้ผู้ชำนาญมาทำการวิเคราะห์ อุปสรรคใหญ่ ในการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนซึ่งเป็นหัวใจในการบำรุงรักษาแบบ Condition monitoring คือการขาดบุคลากรที่ชำนาญทางด้านนี้ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก V-MER ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ เพื่อทดแทนการขาดแคลนบุคลากรที่ชำนาญงานวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน โดยV-MERสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ฟ้องมาในรูปความสั่นสะเทือนได้ภายใน 3วินาทีโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งแม้แต่คนที่เป็นผู้ชำนาญในการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนก็ไม่วันทำได้ภายใน3วินาที และถ้าวัดติดต่อกันกับเครื่องจักรหลายๆตัวยิ่งไม่มีวันทำการวิเคราะห์ได้ทันที่ตัวต่อตัวจุดต่อจุด นี่คือความเจ็บปวดในวงการบำรุงรักษาแบบ Condition monitoring V-MER แตกต่างจากเครื่องมือในท้องตลาดอย่างไร

1) สามารถชี้ปัญหาได้เองโดยอัตโนมัติ จาก algorithm ที่พัฒนาให้เสมือนมีนักวิเคราะห์ที่ชำนาญนั่งอยู่ในเครื่อง V-MER ใช้หลักการ Supervisory จาก algorithm ที่เสมือนมีนักวิเคราะห์ที่ชำนาญฝังทำตัวอยู่ใน V-MER สามารถชี้80%ของปัญหาที่เกิดในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ :
1.1) ชี้สภาพความสั่นสะเทือนตามมาตราฐาน ISO-10816-3 ตามแต่ละประเภทเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ
1.2) ชี้สภาพของลูกปืน(rolls bearing) ว่ามีสภาพเป็นเช่นไร พร้อมประเมินอายุที่เหลือพร้อมให้คำแนะนำ
1.3) ชี้สภาพของความสั่นสะเทือนที่เกิดจากความไม่สมดุลย์(unbalance)
1.4) ชี้สภาพของความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเยื้องศูนย์ของเพลา (misalignment)
โดยทั้ง4สถานะจะแสดงผลพร้อมกันโดยชี้ความรุนแรงด้วยโค็ดสีโดยมีตารางอธิบายและคำแนะนำพร้อม

2) สามารถใช้งานได้เหมือนเครื่องมือวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนทั่วไป ในการวิเคราะห์spectrum , envelop, harmonic, อื่นๆ โดยให้รายละเอียดของspectrum line และครอบคุมความถี่กว้าง เทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องในท้องตลาดราคาล้านบาท

3)ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB หรือ WIFI โดยตรง ในการสื่อสารส่งผ่านข้อมูล

4) ข้อมูลของการวัดความสั่นสะเทือน ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการวิเคราะห์ทางลึกเอง สามารถดึงข้อมูลจากตัว V-MER มาวิเคราะห์ได้โดยตรง หรือจะส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ที่คอมพิวเตอร์ก็ทำได้ เพราะเรามีsoftware แยกออกจากfirmware

5) สามารถวัดวิเคราะห์เสียง(Option) โดยวิธี octave analyzer พร้อมวัดความดังของเสียงตามมาตรฐานโดยการเลือก dB(A , B, C) weight. หมายเหตุ การวัดเสียงแยกเป็นOption เพราะต้อง ทำการทดสอบที่สถาบันมาตรวัดวิทยาโดยเฉพาะ

6) มีกล้องถ่ายรูป, ถ่ายวิดีโอและสามารถบันทึกเสียงพร้อม

7) จอเป็นจอสี ระบบ touch screen ทำงานด้วยระบบ Microsoft Window

8) การเก็บข้อมูลการวัดความสั่นสะเทือน และการเข้าถึงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การส่งถ่ายข้อมูล ใช้ Window explorer เหมือนการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป

9) ให้ความแม่นยำตามมาตราฐานโลกเพราะทำการสอบเทียบกับสถาบันมาตรวัดวิทยา

10) V-MER พัฒนาและผลิตโดยคนไทยที่สอนวิชาการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และ Rotating Equipment Engineering และ Reliability Engineering มากว่า 20ปี จึงเห็นปัญหาในวงการบำรุงรักษา เรารับประกัน V-MER 3 ปี ตามมาตราฐาน และมีบริการรับประกันตามสัญญารับประกันปีต่อปีตลอดอายุอย่างไม่จำกัด และมีเครื่องทดแทนให้ใช้งานตลอดเวลา

ในช่วงเวลารับประกัน การupgrade Software , Firmware และ Hardware ทุกอย่างฟรี ..


ESS, Esspower, service, solutions, equity, ATC vietnam, ATC, laser alignment, vibration, meter, agitator, blower, motor, pump, compressor, valve, ติดตั้ง, ซ่อม, เครื่องจักร ปั๊มน้ำ, ปั๊ม, repair, upgrade, mechanical, seal, mechanical consultant, scrubber, rotating equipment,vibration analysis, pipe stress analysis, อุตสาหกรรม, laser alignment, bore alignment, geometric measurement, vibration tools & services, bore scope, video scope tools & services, ultrasonic tools & services, maintenance & inspection tools, rotating equipment engineering, pipe design & stress analysis, maintenance & reliability engineering, fracture & stress analysis, technical consultant, balancing machine, twin screw pump, three screw pump, gear oil pump, mechanical seal, components design & fabrication