Skip to content

SUBCON THAILAND 2024

งาน “SUBCON Thailand”
จัดขึ้นในวันที่ 15–18 พฤษภาคม 2567
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 104

Manufacturing Indonesia 2023

Manufacturing Indonesia 2023
6-9 December 2023
At Jakarta International Expo, Kemayoran

METALEX 2023

มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน ครั้งที่ 37
จัดขึ้นในวันที่ 22–25 พฤศจิกายน 2566
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 98

VARAKANA Technology Seminar 2023

งานสัมมนา Varakana Technology Seminar 2023 “แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอต

CBM Day 2023

งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ภายใต้แนวความคิด “Keep it simple”
จัดขึ้นในวันที่ 15–16 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
“CBM DAY 16th”

SUBCON THAILAND 2023

งาน “SUBCON Thailand”
จัดขึ้นในวันที่ 10–13 พฤษภาคม 2566
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 104

SME-GP Day 2022

จัดขึ้นในวันที่ 19–21 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00–20.00 น.
รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย “โอกาสใหม่” ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐงาน
เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับผู้ประกอบการ SME ให้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6

RHVAC AND BANGKOK E&E

งาน “BANGKOK E&E”
จัดขึ้นในวันที่ 7–10 กันยายน 2565
เวลา 10.00–18.00 น.
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 103-104

SUBCON THAILAND 2022

Subcon Thailand 2022 วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา

CBM Day 2022

งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ครั้งที่ 15
จัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี