Skip to content

Gallery

RHVAC AND BANGKOK E&E

งาน “BANGKOK E&E”
จัดขึ้นในวันที่ 7–10 กันยายน 2565
เวลา 10.00–18.00 น.
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 103-104

SME-GP Day 2022

จัดขึ้นในวันที่ 19–21 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00–20.00 น.
รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย “โอกาสใหม่” ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐงาน
เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับผู้ประกอบการ SME ให้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6

CBM Day 2022

งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ครั้งที่ 15
จัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

Subcon 2022

Subcon Thailand 2022 วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา