Skip to content

New พบกันที่ Booth No.O17, O19
งาน “BANGKOK E&E”
จัดขึ้นในวันที่ 4–7 กันยายน 2567
เวลา 10.00–18.00 น.
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 98-100

พบกันที่ Booth No.D12
งาน “SUBCON Thailand”
จัดขึ้นในวันที่ 15–18 พฤษภาคม 2567
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ

งานสัมมนา Varakana Technology Seminar 2023
“แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม”
ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอต
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

พบกันที่ Booth No.10
งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ภายใต้แนวความคิด “Keep it simple”
จัดขึ้นในวันที่ 15–16 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
“CBM DAY 16th” 

พบกันที่ Booth D12
งาน “SUBCON Thailand”
จัดขึ้นในวันที่ 10–13 พฤษภาคม 2566
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 104 

พบกันที่ Booth K13, K15
งาน “BANGKOK E&E”
จัดขึ้นในวันที่ 7–10 กันยายน 2565
เวลา 10.00–18.00 น.
ณ BITEC บางนา กรุงเทพฯ อาคาร EH 103-104 

พบกันที่ Booth B1
งาน “SME-GP Day”
จัดขึ้นในวันที่ 19–21 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00–20.00 น.
รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย “โอกาสใหม่” ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐงาน
เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับผู้ประกอบการ SME ให้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6 

พบกันที่ Booth No.13
งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ครั้งที่ 15
จัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
CBM Day 2022